Kanser teşhisi hakkında 10 önemli soru ve cevapları

Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
KBB & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Prof. Dr. Gürsel Turgut
Prof. Dr. Gürsel Turgut
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. Şefik İğdem
Prof. Dr. Şefik İğdem
Radyasyon onkolojisi uzmanı

Dr. Okan Falay
Dr. Okan Falay
Nükleer Tıp Uzmanı

Op. Dr. Erkan Aktan

Op. Dr. Erkan Aktan
KBB & Baş ve Boyun Cerrahi Uzmanı

Kanser radyolojik görüntüleme ile tespit edilebilir mi?

Kanser tespitinde yıllar içerisindeki radyolojik evrim ve teknolojik devrimler sırasıyla bilgisayarlı tomografi, mri , pet ct ve sonunda PET MRI ile kanser tespitinde hem moleküler düzeyde hem de fonksiyonel ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknikleri ile yardımcı olmuşlardır. Kanser tespitinde MR hassaslıkta çok üstün, PET ise tanı koymada spesifiktir. Her iki görüntülemenin aynı anda kullanıldığı PET MR ile kanser tanısında üstünlük sağlanmıştır.

PET moleküler görüntüleme ile tüm kanser tipleri tespit edilebİlir mi?

Hayır, PET ile müsinöz tümörler, bazı akciğer kanseri türleri, böbrek kanseri, prostat kanseri ve karaciğer kanseri gibi tümörler de tümör tespit eden boyanma görülmez.

PET görüntülemeye giren hastalar neden tekrar MR incelemeye gerek duyarlar?

İki nedenle:

  1. PET ile yeterince görüntülenemeyen merkez sinir sistemi (beyin omurilik gibi), karaciğer, kemik iliğinde mevcut veya bu ortamlara sıçramış kanser türlerini incelemek için.
  2. Bir organda tespit edilmiş kanserin organ sınırı dışına taşıp taşmadığını görüntülemek için ki eğer tümör organ dışına taşmış ise hastanın cerrahi tedavi planlaması değişebilir.

Hangi görüntüleme yöntemleri radyasyon içerir?

Bilgisayarlı Tomografi, PET-CT, Direk Grafi ve Anjiografi radyasyon içerir. MR ve Ultrason incelemelerde radyasyon yoktur.

PET CT ‘ye girdim ve kanser yok dendi. Kanser olmadığım kesin mi?

Hayır, bazı kanser türlerinde kemik, beyin, karaciğer dokusunda oluşabilecek PET incelemede tanı konmasa da tümör varolabilir.

Tüm vücut MR yaptırdım, kesin kanser yok sonucu alır mıyım, alamadığım durumda başka hangi ek inceleme istenir?

Tüm vücut MR kanser taraması için en değerli inceleme yöntemidir. Kanser tanısı konabilen bulgular olduğu gibi, kanser şüphesi olan bulgular da ortaya çıkabilir, bu durumda hastaya biyopsi ve/veya PET inceleme gerekebilir.

Tümör dokusu içinde genetik varyasyonlar olabİlir mi?

Evet, kanser homojen bir yapıda değildir, içerisinde genetik değişkenlikler barındırır. Tedavi planlaması kanser dokusundaki genetik değişkenliklere göre yapıldığından sadece biyopsi sonucuna göre kanserin genetik haritalandırması yapılamaz.

Prof. Dr. Cem Balcı
Radyoloji Uzmanı

Baş ve Boyun Kanserleri

Ağız Boşluğu ve Yutak Tümör ve Kanserleri

Gırtlak Tümör ve Kanserleri

Dil Tümör ve Kanserleri

Tükürük Bezi Tümör ve Kanserleri

Burun İçi - Sinüs Tümör ve Kanserleri

Adım Adım Baş ve Boyun Kanserleri

Video Kanalı

İletişim Bilgilerimiz