Gırtlak Tümörü ve Kanserleri

Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
KBB & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Prof. Dr. Gürsel Turgut
Prof. Dr. Gürsel Turgut
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. Şefik İğdem
Prof. Dr. Şefik İğdem
Radyasyon onkolojisi uzmanı

Dr. Okan Falay
Dr. Okan Falay
Nükleer Tıp Uzmanı

Op. Dr. Erkan Aktan

Op. Dr. Erkan Aktan
KBB & Baş ve Boyun Cerrahi Uzmanı

Gırtlak kanseri nedir?

Gırtlak kanserini tanımlamadan önce, gırtlak nedir diye bakarsak: Gırtlak, içinde ses tellerini de bulunduran nefes borusunun en üstündeki, bölgedir. Gırtlak kanseri ise, bu yapının, bu dokunun içerisinde, kanserli bir yapının varlığıdır. İçinde bir yara, bir tümör, bir şişlik olması halidir. En çok da sigara içenlerde görülür. Bir uyarı olarak da tekrarlamak gerekirse: Gırtlak kanseri sigara içenlerde olur. Sigara içmeyenlerde çok nadir görülür.

Gırtlak kanserinin üç ana belirtisi olur: Birincisi, ses kısıklığıdır. Ses telleri bu bölgede olduğu için, ses tellerini etkileyerek ses kısıklığı yapabilir. İkinci belirtisi, yutmayı zorlaştırabilir, özellikle üst gırtlakta hastalık varsa yemek borusuna giden yolu daraltacağından yutma zorlaşır. Üçüncüsü ise nefes darlığı yapabilir. Nefes borusunun giriş bölgesi olduğundan, oradaki bir şişlik yolu çok daraltacağı için, nefes darlığına yol açabilir. Nadiren de, hastalık kulak ağrıları ile ortaya çıkabilir. Özetle, gırtlak kanseri, gırtlağın kanserli bir hastalığıdır ve ses kısıklığı, nefes darlığı veya yutma güçlüğüyle ortaya çıkmaktadır.

Gırtlak kanseri tanısı nasıl konur?

Gırtlak kanseri tanısı koyabilmek için öncelikle hastanın hekim tarafından görülmesi ve gırtlağında kanseri çağrıştıran, bir hastalık olduğu düşünülmesi gerekir. Bu da hastanın bir kulak burun boğaz uzmanınca muayenesi demektir. Böyle bir hastalık görüldükten sonra, ilk yapılacak işlem, o dokudan bir parça almaktır. Sık sorulan bir soru da parça almadan tanı konulup, konulamayacağıdır. Hayır, konulamaz. Tıp ister ki, her hangi bir ileri adıma geçmeden önce, yeterince bilgi sahibi olunmalıdır. Bu nedenle önce parça alınır, parça incelenir ve daha sonra tanı konur. Tanı bize gırtlakta kanserli dokunun varlığını gösterecektir. Ancak bu yeterli değildir. Bu durumda, aynı zamanda, yaygınlığını yani gırtlak içinde ne kadar bir yer tuttuğunu, gırtlağın hangi işlevlerinin bozulduğunu, gırtlak dışına çıkıp çıkmadığını, gırtlak kanserinin boyun dokularında yayılımı olup olmadığını ve uzaklarda yani vücudun başka yerlerinde baş boyun bölgesi dışındaki yerlerde kanser olup olmadığını anlamak için çalışılır. Bunun için sadece muayene ve parça almakla yetinilmeyip, aynı zamanda bazı radyolojik incelemeler, tomografi, MR gibi yöntemlerle o bölgeyi ve vücudu ayrıntılı inceler sonunda hastalığı evreler ve gırtlakta kanser olup olmadığı varsa, gırtlaktaki boyutu, boyundaki boyutu ve uzaklarda varlığı üzerine evreleme yapılır. Ve daha sonra tedaviye geçilir.

Gırtlak kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Bütün kanser tedavilerinde üç ana yöntem bulunmakla birlikte, baş boyun kanserleri için, ki gırtlak kanserleri de bunun içinde yer alır, iki ana tedavi öne çıkar, bunlar cerrahi ve radyoterapidir. Cerrahi tedavi, gırtlağın kanserli bölümünü ya da tamamını almayı gerektirir. Ve eğer mümkünse çalışan bir gırtlak oluşturulmaya çalışılır, mümkün değilse tamamen kapatılır ve kişi boynundaki bir delikten nefes almaya başlar. Aynı tedavi sırasında, hastalığın evresine, yayılımına bağlı olarak boyun disseksiyonu denilen, boyun dokularının da temizlenmesi gerekebilir.
Radyoterapide ise sıklıkla, hiç bir cerrahi yapılmaksızın, yalnızca o bölgeye yönelik, bir ışınlama şeklinde yapılır. Ve hastalık bununla kontrol altına alınmaya çalışılır. Her iki yöntem de tek başına kullanıldığı gibi, bazı durumlarda ardışık olarak da kullanılabilir. Bazı durumlarda ise, kemoterapi adı verilen ilaçlarla hastalığın kontrol altına alınması ve ya radyoterapinin güçlendirilmesi yöntemine de başvurulabilir. Bu tedavi yöntemlerinden hangisinin kullanılacağına, önce cerrah ile radyasyon onkologu, medikal onkolog gibi uzmanlar birlikte tartışıp, kararı hasta ile paylaşarak birlikte verirler. Tedavinin kararlaştırılmasında asıl belirleyici kişi hastadır. Hekimler ise hastayı aydınlatıp ve her aşamada yanında olarak tedaviyi organize bir şekilde gerçekleştirirler.

Gırtlak kanserinin cerrahi tedavisi nasıl olur?

Kanserde cerrahi tedavi, kanserli doku ve çevresinde de güvenlik sınırı oluşturabilmek için bir miktar sağlıklı dokuyu çıkarmak demektir. Gırtlak kanserinde üç ana bölümden söz edilir: Üst gırtlak, yani ses tellerinin üzerinde yer alan kısım, ses tellerinin bulunduğu gırtlak ve ses tellerinin altındaki gırtlak. Bu üç bölümden hangi bölümde hastalığın olduğu, cerrahi tedavi planını belirleyecektir. Çünkü, doğal direnç sınırları vardır ve hekim tarafından bu direnç sınırları bilindiğinden bunlardan yararlanarak cerrahi biraz daha sınırlı tutulabilir. Ancak bu direnç sınırlarının kırıldığının bilindiği noktada da cerrahi çok daha geniş tutulmalıdır. Cerrahi tedavi, gırtlağın bir kısmının ya da tamamının alınması şeklindedir. Gırtlağın bir kısmının alınması, eğer hastalık gırtlağın daha ağıza, boğaza yakın kısmında ise ağızdan da yapılan bir cerrahidir. O bölge, temiz cerrahi sınırlarla çıkartılır. Geride kalan dokulardan alınan örnekler de, pataloji uzmanı tarafından incelenip hastalık kalmadığı anlaşılırsa, cerrahiye son verilir. Bu cerrahi boyundan yapılan açık bir cerrahi şeklinde de olabilir. Yine sınırlar elverişli ise bu sınırlı, kısmi bir cerrahi mümkündür. Bu durumda hastanın bir süre için boğazında kanül denilen bir boruyla yaşaması, burnundan sonda ile beslenmesi gerekecektir. Genellikle 1-2 hafta arasında bunlardan kurtulabilmesi, yara iyileşmesine bağlı olarak da evine dönmesi mümkün olabilir.

Gırtlağın tamamının alınması durumunda ise boynun ön orta alt kısımlarında bir delik açılır ve nefes alma oradan gerçekleşir. Duruma göre, aynı anda, hastanın konuşmasını sağlayacak bir katatel protez konulabilir ya da bunu daha sonra yapılması da tercih edilebilir.

Gırtlak kanseri cerrahisi sonrası konuşma ve yutma nasıldır?

Kanser tedavisi kanserli dokunun vücuttan uzaklaştırılması ya da imha edilmesini, yani hastayı kanserden kurtarmayı amaçlarken aynı zamanda yaşamının geri kalan kısmı da göz önünde bulundurulur. Hasta, tedavi sonrası yutabilmeli konuşabilmeli ve nefes alabilmelidir ve olabilecek en iyi şekilde yaşamını sürdürebilmelidir. Gırtlak ameliyatı sonrası en çok etkilenen işlevler yutma ve konuşmadır. Gırtlağın bir kısmının çıkarılması halinde çıkarılan kısım duyu sinirlerini de etkileyebileceği için boğazdaki lokma bazen yanlışlıkla nefes borusuna gidebilir ya da hasta yutmayı yeniden öğrenme ihtiyacı duyabilir. Gırtlağın tamamı alınmışsa nefes borusuna kaçma olmayabilir, ancak yutmayı öğrenmek zaman alabilir. Bu süreç terapi ve eğitimle geçirilir. Bu süreç sonucunda en kritik dönem atlatılmış olur. Hasta nefes alabiliyor, yutabiliyorsa, üçüncü önemli konu konuşmasıdır. Gırtlağın bir kısmı korunmuşsa hasta konuşur. Çünkü ses tellerinden en azından biri ameliyatta korunur ve bunun işlevsel olmasını garantilemek için çalışılır. Bu sayede kişi biraz farklı da olsa ses çıkarabilir. Bu da çok kulak tırmalayan, rahatsızlık veren bir ses olmaz ancak yeni bir gırtlakla ses çıkaracağı için farklı bir sestir. Gırtlağı alınmış bir kişide ise, nefes borusu ile yemek borusu arasına bir protez konarak ve bazı teknikler hastaya öğretilerek akıcı, oldukça iyi anlaşılır, duyulabilir şekilde konuşması sağlanır.

Baş ve Boyun Kanserleri

Ağız Boşluğu ve Yutak Tümör ve Kanserleri

Gırtlak Tümör ve Kanserleri

Dil Tümör ve Kanserleri

Tükürük Bezi Tümör ve Kanserleri

Burun İçi - Sinüs Tümör ve Kanserleri

Adım Adım Baş ve Boyun Kanserleri

Video Kanalı

İletişim Bilgilerimiz