Dil Tümörü ve Kanserleri

Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
KBB & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Prof. Dr. Gürsel Turgut
Prof. Dr. Gürsel Turgut
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. Şefik İğdem
Prof. Dr. Şefik İğdem
Radyasyon onkolojisi uzmanı

Dr. Okan Falay
Dr. Okan Falay
Nükleer Tıp Uzmanı

Op. Dr. Erkan Aktan

Op. Dr. Erkan Aktan
KBB & Baş ve Boyun Cerrahi Uzmanı

Dil kanseri nedir?

Dil kanseri, dilin herhangi bir yerinde, iyileşmeyen bir yara, tümör halinde kendisini gösteren bir kanser türüdür. Genellikle ağızda dili sürekli tahriş eden bir durumun varlığında görülür. Bu kimyasal bir madde olabilir, ülkemizde bulunmayan bir kuru yemiş türünün sürekli ağızda tutuluyor halde olması durumunda görülebilir. Ayrıca, bazı bakımsız dişlerin dili belirli bir yerde dili sürekli yaralayıp zedelemesi halinde de görülebilir. Dilde bir yara, şişlik, dil hareketlerinde kısıtlanma, baskın belirtilerdir. Dil ağrısı daha nadir görülür. Kimi zaman bu durumu farketmeyen hastalar diş hekimine gittiklerinde hekim tarafından uyarılırlar.

Dil kanserinin tanısı ve evrelemesi nasıl yapılır?

Dil kanseri tanısı öncelikle şüpheyle konur. Hekim hastada, geçmeyen bir dil yarası, şişliği, hareket kısıtlılığı gördüğünde, akla dil kanseri gelebilir. Şüphede kalındığındaysa, ilk yapılacak işlem o hastalıklı bölgeden parça almaktır. Alınan parça pataloji uzmanlarınca incelenir ve ardından da tanı konur. Tanı konması ilk aşamada dilde kanserli bir dokunun varlığını ortaya koyacaktır. Ancak bu yeterli değildir, kanserden söz etmeye başlandığında, dildeki kanserin yaygınlığını, boyun dokularına yayılıp yayılmadığını ve uzak dokularda yayılım olup olmadığını da anlamak gerekir. Dil kanserleri boyutlarına göre, santimetrik olarak değerlendirilirken, aynı zamanda boyun dokularına yayılımı, çevre dokulara yayılımı ve uzak dokuları tutup tutmadığına göre de bir evreleme yapılır. Sonuçta, vücuttaki boyutu da değerlendirilerek evreleme yapılır.

Dil kanserinin tedavisi nasıl yapılır?

Dil kanserinin tedavisi için baş boyun kanserlerinin tedavilerinden çok farklı düşünülmelidir. Dil kanserlerinde iki tedavinin ön plana çıktığı görülür: cerrahi veya radyoterapi.

Bu tedavilerden hangisinin seçileceğine, hangisinin uygun olduğuna, hasta ile konuşarak birlikte karar verilir ve uygulamaya geçilir. Cerrahi tedavi dilin hastalıklı bölümünün çıkarılması demektir. Burada dikkat edilecek nokta, geride kalan dilin yeterince çalışabilecek durumda olması, eğer çalışamayacaksa ona yardımcı olabilecek doku transferinin gerekip gerekmediğini anlamaktadır. Cerrahi tedavinin sadece dilin bir bölümünün çıkarılması olarak düşünülmemeli, sıklıkla beraberinde, boyun dokularını da temizleme yani boyun diseksiyounu denen cerrahi de gerekmektedir. Radyoterapi ise bu bölgede genellikle tamamlayıcı olarak tercih edilen bir tedavi türüdür. Bazı hallerde kişinin durumu cerrahi tedaviye el vermiyorsa, sağlığı iyi değilse ya da tercihi kesinlikle o yöndeyse, tek başına radyoterapi veya kemoterapiyle güçlendirilmiş radyaterapi de yapılabilir.

Dil kanseri ameliyatı sonrası konuşma ve yutma nasıldır?

Dil kanseri tedavisi sonrası üç ana işlevde etkilenme olabilir: nefes alma,yutma ve konuşma. Nefes almadaki etkilenme eğer dilin arkasında da bir hastalık yoksa, bir az daha az görülür. Ancak, yutma açısından, dilin azımsanmayacak bir işlevi vardır. Ağzımızda hazırladığımız lokmayı arkaya atmayı sağlar ve bu yutmanın ilk aşamasıdır. Bunu sağlayabilmek için de dilin yeterince hacimli ve çalışabilir durumda olması önemlidir. Bunu sağlamak için de, eğer dilin bir bölümü cerrahi ile çıkarılmışsa, bu göz önünde bulundurularak bu işlevi görecek yeni bir dil yapmaya çalışılır. Bu sayede kişinin hem yutabilmesini, hem de konuşabilmesini sağlamak ana amaçlardır.

Baş ve Boyun Kanserleri

Ağız Boşluğu ve Yutak Tümör ve Kanserleri

Gırtlak Tümör ve Kanserleri

Dil Tümör ve Kanserleri

Tükürük Bezi Tümör ve Kanserleri

Burun İçi - Sinüs Tümör ve Kanserleri

Adım Adım Baş ve Boyun Kanserleri

Video Kanalı

İletişim Bilgilerimiz