İstanbul Baş-Boyun Grubu Hakkında

Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
Op. Dr. Mazhar Çelikoyar
KBB & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Prof. Dr. Gürsel Turgut
Prof. Dr. Gürsel Turgut
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. Şefik İğdem
Prof. Dr. Şefik İğdem
Radyasyon onkolojisi uzmanı

Dr. Okan Falay
Dr. Okan Falay
Nükleer Tıp Uzmanı

Op. Dr. Erkan Aktan

Op. Dr. Erkan Aktan
KBB & Baş ve Boyun Cerrahi Uzmanı

Çok uzak olmayan bir geçmişte, kanser tedavilerini yapan hekimlerin bir araya gelmeleri pek de olanaklı değildi. Görüş birliği sağlayamayan hekimlerin her biri kendi uzmanlık alanı içerisinde, kendi yetileri ile sınırlı bir tedavi seçeneğini hastasına sunabiliyor ve hastanın da hekimine uymaktan başka çaresi olmadığı için, tedavideki başarı oranları istenen düzeylere ulaşamıyordu.

Hekimler zamanla birlikte çalışmanın hasta adına getirdiği yararları ve kendilerinin adına da getirdiği konforu gördükçe, “multidisipliner” adı verilen, birçok ayrı uzmanlık alanının bilgi- deneyim-etkinlik-donanım dağarcığını bir araya getirmiş oldular.

Baş-boyun kanserleri tüm kanserler arasında en üst sıralarda yer almaz. Tüm kanserlerin %3-6’sı arasında bir orana sahip bu kanserlerin arasında ağız boşluğu, gırtlak, yutak, burun ve sinüsler, tükürük bezleri, tiroid bezi, ve cilt kanserleri yer alır. Bu kanserlere ilişkin ortak özellik ise, bulundukları yer ve çevre dokulardaki karmaşık, kritik yapılardan zengin yapılanmadır. Kişinin yüz görünümünden başlayarak, konuşması, solunumu, yutması bu kanserlerce kolaylıkla etkilenebilir.

Baş-boyun bölgesinin anatomisine, işlevsel özelliklerine ve estetiğine hakim olan, baş-boyun cerrahisi-radyasyon onkolojisi-rekonstrüktif cerrahi-medikal onkoloji-radyoloji-nükleer tıp konularında uzmanlaşmış hekimler olarak bir araya gelerek bu merkez oluşturma kararı verdik. Konularında uzmanlıklarına duymuş olduğumuz güveni her seferinde haklı çıkarmış olan patoloji- psikoloji-diyet uzmanlığı-yutma terapisi ve diğer uzmanlık alanlarından da gereğinde yardım alacak altyapımızı kurduk.

Amacımız net: Hastamızın kanser tedavisi sürecinde hayatını ve sonrasında hayat kalitesini korumak.

Bunu gerçekleştirebilmek için hastalarımızın, her aşamada, birbirimiz tarafından görülmesi ve bilgilerin aramızda paylaşılmasını sağladık. Bilgilerimizi artırmak ve paylaşmak için bir dizi bilimsel etkinlik yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bilimsel araştırmalarımızı sürdürürken, uygulamalarımızı iyileştirmeye, donanımımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Baş-boyun kanserleri hakkında farkındalığı artıracak etkinliklerde yer alacağız. Bu kanserlerin önlenmesine ilişkin bilgilendirici etkinliklerimiz olacak. Yurtdışından meslektaşlarımızı da bu etkinlik ağımızın içine katmaya çalışacağız.

Hedefimiz de net: Amaçlarımızı gerçekleştirip bu hizmetlerin sunulduğu merkez(ler)imizin varlıklarını gelecek kuşaklara devredebilmemiz.

Dr. Mazhar Çelikoyar

Dr. Gürsel Turgut

Dr. Şefik İğdem

Dr. Okan Falay

Dr. Erkan Aktan

Dr. Sezer Sağlam

Baş ve Boyun Kanserleri

Ağız Boşluğu ve Yutak Tümör ve Kanserleri

Gırtlak Tümör ve Kanserleri

Dil Tümör ve Kanserleri

Tükürük Bezi Tümör ve Kanserleri

Burun İçi - Sinüs Tümör ve Kanserleri

Adım Adım Baş ve Boyun Kanserleri

Video Kanalı

İletişim Bilgilerimiz